Wanneer je eigenaar bent van een woning zal het je ongetwijfeld wel bekend zijn dat je rekening moet houden met het afsluiten van één of meerdere verzekeringen. Althans moet, niets moet, maar het wordt gelet op de waarde van jouw investering uiteraard wel sterk aanbevolen. De zogenaamde opstalverzekering is mogelijks één van de belangrijkste verzekeringen waar je op dit vlak rekening mee moet houden. Zoals de naam reeds aangeeft heb je immers de mogelijkheid om met behulp van deze verzekering de zogenaamde opstal van je woning te verzekeren. Met andere woorden, de volledige constructie kan op deze manier worden verzekert. Wil jij hier graag meer over te weten komen en zou je bovendien ook graag de voordelen willen ontdekken? Blijf dan vooral verder lezen. 

Wat is een opstalverzekering?  

De opstalverzekering is zoals de naam je reeds kenbaar maakt een verzekering die zorgt voor het verzekeren van de opstal van je woning. Als eigenaar van een woning kan je op twee verschillende manieren bepaalde vormen van schade aan je woning laten verzekeren. We maken hierbij een onderscheid tussen de verzekering die je kan afsluiten voor de opstal en de zogenaamde inboedelverzekering. Voor deze laatste geldt dat ze uitsluitend die spullen indekt die meegenomen zouden kunnen worden wanneer je gaat verhuizen. Voor de opstalverzekering geldt dat ze op haar beurt enkel en alleen de zaken indekt die toebehoren tot de constructie van het pand. Met andere woorden, deze onderdelen zouden bij een verhuis niet zomaar meegenomen kunnen worden.  

Moet je een opstalverzekering verplicht afsluiten? 

Het afsluiten van de opstalverzekering is in Nederland niet bij wet verplicht. Dit betekent dat je als huiseigenaar altijd zelf over de mogelijkheid beschikt om te beslissen of je deze verzekering gaat afsluiten of niet. In de praktijk kan er evenwel worden vastgesteld dat dit toch behoorlijk vaak gebeurt. Dat is het gevolg van twee verschillende factoren, namelijk: 

  1. Een opstalverzekering kan verplicht worden door een kredietverstrekker;  
  1. Zonder deze verzekering loop je uiteraard een behoorlijk significant risico;  

Het spreekt voor zich dat de meeste mensen die investeren in vastgoed ervoor kiezen om daarvoor een financiering aan te vragen. In veel gevallen hoeft dat ook geen enkel probleem te betekenen. Wanneer je kan aantonen over voldoende inkomsten te beschikken is de kans dan ook ontzettend groot dat je de hypotheek vrij eenvoudig toegekend zal krijgen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er dan een aantal voorwaarden vooropgesteld kunnen worden. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om het feit dat je de opstal van het pand verplicht dient te laten verzekeren voor de looptijd van de overeenkomst. Dit is dus geen wettelijke verplichting, maar wel één afkomstig van de bank.  

Je opstal verzekeren is altijd aan te raden 

Er mag dan geen sprake zijn van een wettelijke verplichting, toch is het in de praktijk bijzonder sterk aangeraden om je opstal te laten verzekeren. De opstalverzekering afsluiten zorgt er namelijk voor dat je kan voorkomen dat je bij bijvoorbeeld een brand met lege handen achter zal blijven. Door middel van deze verzekering is het mogelijk om de zogenaamde herbouwwaarde te laten verzekeren. Met andere woorden, mocht je pand structurele schade oplopen waardoor deze niet meer bewoonbaar is, dan kan je ze doorgaans laten herstellen of herbouwen met het bedrag dat je uitgekeerd zal krijgen door de verzekeraar waarbij je de opstalverzekering hebt afgesloten.  

Op welke voordelen kan je rekenen bij een opstalverzekering? 

Het belangrijkste voordeel waar je bij een opstalverzekering op kan rekenen is terug te vinden in het feit dat deze erin slaagt om een zeer aanzienlijk risico in te dekken. Het spreekt namelijk voor zich dat je aangekochte woning meer dan waarschijnlijk over een vrij significante constructie beschikt. Voor deze constructie zal bovendien ook gelden dat ze een niet onaanzienlijke waarde kent. Het is altijd mogelijk dat er zich bepaalde vormen van schade aan deze constructie voor zullen doen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de schade die ze oploopt als gevolg van een brand of van natuurgeweld.  

Naast bovenstaande is het ook altijd mogelijk om te kiezen voor een allriskverzekering voor je opstal. Deze verzekering kan ervoor zorgen dat ook de schade die door jouzelf wordt aangericht kan worden verzekerd. Het spreekt voor zich dat ook dat alleen maar mooi meegenomen is.  

De premie van de opstalverzekering hoeft ook helemaal niet duur te zijn 

Wanneer mensen er uiteindelijk toch niet voor kiezen om een opstalverzekering af te sluiten is dat doorgaans het gevolg van het feit dat ze vermoeden dat er daar best stevige kosten aan verbonden zijn. Dat vermoeden is gelukkig helemaal niet correct. In de praktijk is het inderdaad zo dat de verzekering voor je opstal wel iets duurder is in vergelijking met andere verzekeringen, toch valt de premie best mee. Wil je ze nog betaalbaarder maken? Bundel dan de verzekeringen voor je woning en kies er vervolgens voor om de kosten voor dat pakket maandelijks te betalen.  

Is proberen te besparen op deze verzekering wel interessant? 

Het is natuurlijk niet meer dan logisch dat mensen in de praktijk trachten om de kosten voor hun verzekeringen zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er bepaalde verzekeringen bestaan waarbij dit toch net even wat minder interessant is. Denk wat dit betreft dan maar even aan de opstalverzekering. Het spreekt voor zich dat je altijd een zeer precieze waardebepaling zal willen laten uitvoeren voor wat de waarde van de opstal betreft. Doe je dat niet? Dan loop je het risico dat je ofwel te duur ofwel te goedkoop bent verzekerd. Voor allebei deze situaties geldt uiteraard dat ze allesbehalve interessant is te noemen, integendeel.  

De enige manier waarop je echt op een interessante wijze kan besparen op je opstalverzekering is door een vergelijking uit te voeren bij Diks Verzekeringen. Let wel, ook dan is het niet interessant om je volledig blind te starten op de hoogte van de premie alleen. Evalueer de premies altijd in functie met de voorwaarden waar je rekening mee dient te houden. Ook op dit vlak geldt dat de verzekerde waarde tussen de verschillende opstalverzekeringen niet onaanzienlijke verschillen kan vertonen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here